Kontakt

Start

Msze św.

Aktualności

Grupy parafialne

Biuro parafialne

Historia parafii

Sakrament małżeństwa

W celu załatwienia formalności związanych z udzieleniem ślubu kościelnego, w biurze parafialnym należy przedłożyć:

  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub odpis aktu o zawarciu małżeństwa cywilnego,
  • dowody osobiste,
  • świadectwa chrztu,
  • indeksy katechizacji szkół ponadpodstawowych (lub świadectwa z nauki religii oraz zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania).

 

Wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.