Kontakt

Start

Msze św.

Aktualności

Grupy parafialne

Biuro parafialne

Historia parafii

Sakrament chrztu

Dokumenty i dane, które należy przedłożyć w biurze parafialnym, aby załatwić formalności związane z udzieleniem chrztu:

      • akt urodzenia dziecka,
      • dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego,
      • imiona, nazwiska i adresy rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają poza naszą parafią, muszą przed chrztem dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi).