Kontakt

Start

Msze św.

Aktualności

Grupy parafialne

Biuro parafialne

Historia parafii

Krzyż przy ul. Darzyńskiej

Krzyż przy ul. Darzyńskiej (Kobylepole Huby)


       krzyz darz 1W czasie okupacji usunięty, po wojnie ponownie ustawiony ale nieco w innym miejscu - dalej od zabudowań. Zmianę miejsca lokalizacji krzyża dokonali mieszkańcy – przesunięcie w linii prostej około 100 metrów dalej od poprzedniej lokalizacji. Uznano, że na nowym miejscu będzie bardziej widoczny. Pasyjkę do tego krzyża ufundował pan Michał Jankowiak mieszkaniec tego osiedla pracownik zakładu odlewniczego m.in. dewocjonalii. Drewno krzyża jest dębowe. Mieszkańcy otrzymali zgodę z leśnictwa na ścięcie rosnącego w kobylepolskim lesie dębu. W pracach przy pozyskiwaniu drewna dopomógł pan Andrzejewski – kierownik Kolejowego Gospodarstwa Rolnego w Kobylepolu. Obróbkę stolarską przy „drzewie" krzyża wykonał pan Czupryniak z Darzyboru. Prace wokół ponownego ustawienia i zagospodarowania terenu przy krzyżu były wykonane solidarnie przez wszystkich mieszkańców tej dzielnicy (Huby). Poświęcenia krzyża dokonał ks. prob. Spławia i Kobylegopola Stefan Bratkowski w 1947 r. Przy tym Krzyżu odbywały się nabożeństwa majowe prowadzone przez samych mieszkańców tej dzielnicy kiedy nie było jeszcze kościoła parafialnego a do kaplicy przy ulicy Stalowej było bardzo daleko. Od wieku lat tutaj zatrzymują się pielgrzymki zmierzające do Tulec. I tutaj witają powracających pątników mieszkańcy Kobylegopola z księdzem proboszczem. Tradycją stało się także że ostatnie majowe nabożeństwo prowadzone przez księdza proboszcza Dominika Kużaja odbywa się właśnie przy tym krzyżu wśród rosnącego tu jeszcze zboża. Pod koniec lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku poprawiono osadzenie krzyża w ziemi dodając wzmocnienia. Pracę tę wykonali: pan Roman Światłowski, pan Stefan Poltorak i pan Czesław Wieliński z ówczesnym proboszczem parafii Kobylegopola ks. Prałatem Stanisławem Kałkiem. W roku 2004 krzyż został odnowiony przez pana Edwina Janaszaka na prośbę proboszcza ks. Kanonika Dominika Kużaja. Miejsce wokół krzyża jest zawsze zadbane dzięki panu Czesławowi Barczakowi z ul. Darzyborskiej.

 

Opracowała Elżbieta Dotka
(konsultacja Maria Boruta)

 

     W sobotę 9 września 2017 roku, po 70 latach od ponownego ustawienia po II Wojnie Światowej, rozpoczęły się prace związane z jego wymianą na nowy - nieubłagany upływ czasu spowodował, że jego stan był już bardzo zły. Fundatorem nowego krzyż jest Pan Andrzej Nowak z Osiedla Przemysława a wykonał go Pan Edwin Janaszak - nasz "parafialny" stolarz.

     We wtorek 12 września 2017 roku., nasi parafianie pod kierownictwem wykonawcy nowego krzyża i Pana Romana Światłowskiego zamontowali nowy krzyż. W czwartek 14 września 2017 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, o godz. 18.00 odbyła się się w kościele Msza Św., po której ks. proboszcz Dominik Kużaj przy udziale parafian dokonał jego uroczystego poświęcenia.

 

(admin)