Kontakt

Start

Msze św.

Aktualności

Grupy parafialne

Biuro parafialne

Historia parafii

Nawiedzenie obrazu św. Józefa

             W niedzielę 25 czerwca br., pod opieką karmelity o. Stanisława Plewy, naszą parafię nawiedził obraz św. Józefa, będący wierną kopią cudownego obrazu św. Józefa z kościoła karmelitów bosych w Poznaniu. O godz. 17.30, w obecności zgromadzonych wiernych, uroczystego powitania obrazu (tuż obok groty Matki Bożej z Lourdes), dokonał proboszcz - ks. kanonik Dominik Kużaj. W uroczystej procesji wniesiono Go do naszego kościoła. Następnie rozpoczęła się Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia, połączona z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i aktem zawierzenia rodzin św. Józefowi. Homilię wygłosił o. Stanisław Plewa. Po zakończeniu mszy, zgromadzeni mogli pomodlić się przed obrazem oraz otrzymali od o. Stanisława obrazki z kopią cudownego obrazu i modlitwą (wraz z zaleceniem jej odmawiania w intencji rodzin).

 

Poniżej relacja zdjęciowa z tej uroczystości.