Kontakt

Start

Msze św.

Aktualności

Grupy parafialne

Biuro parafialne

Historia parafii

Korzyści duchowe modlitwy różańowej

   

  Przystępując do modlitwy na różańcu ofiarowujemy Panu Bogu swój czas i pragnienie dobrej modlitwy.

 

   Maryja pragnie doprowadzić nas do Jezusa, poprzez rozważania tajemnic Jego życia, śmierci, zmartwychwstania, az do zbawienia świata.

 

    Z różańcem w ręku nie czujesz się samotny, a wspólna modlitwa różańcowa jednoczy rodziny i całe wspólnoty ludzi.

 

    W każdej Modlitwie Anielskiej (Zdrowaś Maryjo) jest część uwielbienia Maryi oraz prośby o modlitwę za nami. Matka Boża przypomina nam, że mamy prosić Ją o wstawiennictwo, zgodnie ze słowami Chrystusa, który mówi "proście a będzie wam dane; każdy bowiem, kto prosi otrzymuje" Łk 11.5

 

Bóg zawsze jest dla nas.

 

Opracowanie:  Maria Tukałło