Kontakt

Start

Msze św.

Aktualności

Grupy parafialne

Biuro parafialne

Historia parafii

ks. Stefan Schudy (1 lipca 1992 r. - 1 lipca 1997 r.)

1 lipca 1992 roku proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP został

ks. dr Stefan Schudy, powołany z parafii pw. Św. Rocha na Ratajach.

 

Ks. dr Stefan Schudy urodził się 2 sierpnia 1936 r. w Bralinie pow. Kępno. Naukę w szkole średniej kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Kępnie.

 schudy dziecko komunia

Następnie studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu w latach 1954-1960. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1960r., z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka – Metropolity Poznańskiego, w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu. schudy swieceniaW latach 1960-1962 był wikariuszem w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela na Os. Warszawskim. Następnie studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując tytuł licencjata. W latach 1965-1974 był duszpasterzem akademickim na tzw. Poligrodzie przy kościele pw. św. Rocha. Jednocześnie kontynuował studia doktoranckie i w 1971 r. otrzymał tytuł doktora teologii pastoralnej, na podstawie rozprawy pt. „Teologiczne postawy formacji kapłańskiej w nauce Soboru Watykańskiego II”. W latach 1972 – 2000 wykładał Teologię pastoralną na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Ponadto w latach 1974-1986 był członkiem Komisji Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa. Przez rok (1974/1975) był proboszczem w kościele pw. św. Andrzeja Boboli na Junikowie. Stamtąd został powołany na proboszcza parafii pw. św. Rocha. Posługę tę pełnił do 1992r. Wtedy na Ratajach budowano nowe duże osiedla mieszkaniowe, a parafia była tylko jedna – ogromna. W takim układzie praca duszpasterska na Ratajach była bardzo ciężka i trudna. schudy 25 leciePo długim pasterzowaniu na Ratajach został powołany na proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kobylepolu. Tutaj ks. Stefan zetknął się z parafianami zżytymi z długoletnim proboszczem Stanisławem Kałkiem, który kierował parafią w sposób, ale także w swoim nietuzinkowym stylu. Musimy pamiętać, że to ksiądz, który został ukształtowany we Francji. W związku z powyższym nowi parafialnie nie zawsze akceptowali decyzje ks. Stefana. Aby pozyskać parafian, a jednocześnie pracować we własnym stylu , rozpoczął od pracy z dziećmi, szczególnie I-komunijnymi. Był to strzał w dziesiątkę. Dzieci garnęły się do ks. Stefana, a poprzez dzieci zyskiwał coraz większą aprobatę wśród dorosłych. Ostatecznie okazał się proboszczem potrafiącym gromadzić parafian nie tylko wokół kościoła ale także wokół własnej osoby. Był proboszczem bardzo wrażliwym na niedostatki i biedę w parafii i starał się pomagać najbardziej potrzebującym. Jednak naczelnym zadaniem ks. Stefana w pracy duszpasterskiej było zintegrowanie parafian, stałych mieszkańców Kobylepola z nowo zamieszkałymi szczególnie w nowych osiedlach: osiedlu Przemysława i PTBS. Przedsięwzięciu temu służyły np. nabożeństwa majowe odprawiane w różnych punktach parafii – przy figurach przydrożnych lub krzyżu, zmienianie trasy procesji z okazji święta Bożego Ciała, tak aby na obrzeżach osiedla też był ołtarz i mogła tam przejść procesja. Był także wspaniałym organizatorem pielgrzymek do miejsc znanych i uznawanych za szczególne, oraz wyjazdów krajoznawczych. W czasie kadencje ks. Stefana, kościół kobylepolski wzbogacił się o nowy obraz Jezusa Miłosiernego – „Jezu Ufam Tobie”.

 Jezus Milosierny

 

Ważniejsze wydarzenia z okresu duszpasterzowania w naszej parafii ks. Prałata Stefana Schudego:

        25.10.1992 - utworzenie Wspólnoty Żywego Różańca,

       15.08.1993 - wprowadzenie zwyczaju gromadzenia w kościele warzyw, owoców ziół i zbóż na odpust parafialny,

       rok 1994 - pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,

       październik 1994  - poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego (pędzla Anny Bednarczuk),

       8.05.1995 - utworzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,

       lipiec 1997 - pielgrzymka do Lisieux w setną rocznicę urodzin św. Teresy.

     

 W dniu 28 czerwca 1997r., otrzymał od abpa Juliusza Paetza mianowanie na kanonika honorowego Kapituły Katedralnej. Jednocześnie z dniem 30 czerwca 1997r. został mianowany wikariuszem biskupim ds. Akcji Katolickiej i Ruchów Kościelnych z/s na Ostrowiu Tumskim, z równoczesnym odwołaniem z parafii w Kobylepolu. Zamieszkał na os. Warszawskim w domu Sióstr Miłosierdzia - był ich kapelanem oraz w Domu Pomocy Społecznej.

 

Był autorem licznych artykułów naukowych i popularnych z dziedziny duszpasterstwa. Interesował sie muzyką klasyczną, poezją i turystyką górską. Wolny czas lubił spędzać na koncertach lub na rowerze. Za swe najważniejsze osiagniecie uważał to, że z młodzieżą akademicką z lat 1965-1970 miał ciągle żywy kontakt.

 

schudy 50 lecie

 

 

 

 

 

 

 

Za zasługi w pracy duszpasterskiej na prośbę abpa Juliusza Paetza Ojciec św. Jan Paweł II mianował go w 2000 roku Prałatem Honorowym Jego świątobliwości. Nieoczekiwanie nadszedł dzień 26 maja 2010 roku. Dla ks. prałata  Stefana Schudego to bardzo ważna data, bowiem w tym dniu przypadł Złoty Jubileusz jego świeceń kapłańskich. Z tej okazji Dostojny Jubilat odprawił jubileuszową Mszę św., także w kościele pw. Wniebowzięcia  N M P w Kobylepolu.

 

 

    Ks. prałat dr Stefan Schudy zmarł 27 marca 2014 roku. Pogrzeb odbył się 1 kwietnia 2014 r. Został pochowany na Ratajach, na terenie przykościelnym kościoła pw. św. Rocha.